Privacy- en cookiepolicy

 1. Kozijnen-centrum24 respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en verwerkt persoonsgegevens met in acht neming van de verplichtingen voortvloeiend uit de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Kozijnen-centrum24 gebruikt de door u zelf verstrekte persoonsgegevens functioneel omdat u gebruik maakt van onze diensten en wij u zo goed en zo persoonlijk mogelijk van dienst willen zijn om uw bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
 2. Kozijnen-centrum24 zal de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruiken conform de door u verstrekte toestemming. Bovendien worden uw persoonsgegevens niet langer gebruikt dan strikt noodzakelijk om haar doelen, waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld, te realiseren. Kozijnen-centrum24 neemt passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en zal uw recht op aanvraag van uw persoonsgegevens ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen respecteren.
 3. Doeleinden
 4. Kozijnen-centrum24 gebruikt de verzamelde persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden:
  1. Indien u bij kozijnen-centrum24 een bestelling plaatst, hebben we uw voor- en achternaam, e-mailadres, afleveradres, betaalgegevens en IP-adres nodig om uw bestelling uit te kunnen voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te kunnen houden.
  2. Om het winkelen bij kozijnen-centrum24 zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij uw persoonsgegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en bezoek aan de website op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren, analyseren en verbeteren, en u persoonlijke aanbiedingen doen.
  3. Indien u bij kozijnen-centrum24 een bestelling plaatst, bewaren wij uw persoonsgegevens op een adequaat hiervoor beveiligde server. U kunt desgewenst een gebruikersnaam (account) en wachtwoord aanmaken, zodat u uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, afleveradres en IP-adres niet bij iedere nieuwe bestelling opnieuw hoeft in te vullen.
  4. Indien u reageert op een (marketing)actie en/of prijsvraag, vraagt kozijnen-centrum24 om uw voor- en achternaam, adresgegevens en e-mailadres. Deze persoonsgegevens gebruikt kozijnen-centrum24 om de (marketing)actie en/of prijsvraag uit te kunnen voeren, de prijswinnaar(s) bekend te kunnen maken, en de belangstelling voor deze (marketing)actie(s) en/of prijsvraag te kunnen analyseren.
 5. Beveiliging
 6. Kozijnen-centrum24 zal zich bij de verwerking van uw persoonsgegevens inspannen om doeltreffende technische- en organisatorische maatregelen te treffen ter voorkoming van misbruik, verlies, onbevoegde toegang en/of enige andere vorm van onrechtmatige en/of ongewenste verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u aanwijzingen hebben dat ondanks kozijnen-centrum24 beveiligingsmaatregelen er toch misbruik van uw persoonsgegevens wordt gemaakt, neemt u dan direct contact op met: info@kozijnen-centrum24.nl.
 7. Gebruik door derden
 8. Kozijnen-centrum24 zal uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen voor zover zij ten behoeve van kozijnen-centrum24 zijn betrokken bij de realisatie van de hierboven en hierna genoemde doeleinden.
 9. Rechten
 10. Degene waarvan persoonsgegevens door kozijnen-centrum24 zijn verwerkt beschikken over een aantal rechten. Deze rechten betreffen onder meer:
  1. Het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kunt doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die kozijnen-centrum24 van u verzameld heeft;
  2. Het recht op rectificatie of verbetering van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
  3. Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin kozijnen-centrum24 verplicht is uw persoonsgegevens te bewaren om aan de wet- en (fiscale) regelgeving te kunnen voldoen;
  4. Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
  5. Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens); en
  6. Het recht om de gegeven toestemming tot verwerking in te trekken (een en ander met inachtneming van het bepaalde in nummer c).
 11. Cookies
 12. Cookies zijn computer(tekst)bestanden die een kleine hoeveelheid informatie bevatten over de bezoeker en de computer, tablet of smartphone van de bezoeker. Dit tekstbestand wordt door een webbrowser bij het eerste bezoek aan onze website opgeslagen op de computer, tablet of smartphone van de bezoeker. Het doel van cookies is om verschillende soorten informatie te onthouden en zorg te dragen voor een optimale technische werking van de website. Hierdoor kan een bezoeker bijvoorbeeld automatisch inloggen op de website, of kan een winkelmandje van een webwinkel gevuld blijven. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer, tablet of smartphone en de bezoeker kan ze zelf op ieder moment verwijderen of blokkeren via haar of zijn webbrowser. Dit kan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website.
 13. Kozijnen-centrum24 maakt gebruik van 2 soorten cookies:
  Functionele Cookies: Deze cookies registreren onder meer welke winkelwagen de uwe is. Zonder deze cookies is een correcte werking van de webshop niet mogelijk. Ook maken deze cookies het mogelijk om in te loggen op onze website.
  Tracking Cookies: Via onze website worden tevens cookies bij de bezoeker geplaatst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken, alsmede om de website zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. De informatie die op deze manier wordt verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Bovendien wordt deze informatie uitsluitend gebruikt ten behoeve van kozijnen-centrum24.
 14. Cookies verwijderen
 15. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw webbrowser. Ook op de navolgende website kunt u meer informatie over cookies vinden:
 16. Internetsites van derden?
 17. Deze privacy- en cookiespolicy is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving.
 18. Wijzigingen privacy- en cookiespolicy
 19. Deze privacy- en cookiepolicy is voor het laatst bijgewerkt op 11. Kozijnen-centrum24 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookiespolicy. Het verdient aanbeveling om deze privacy- en cookiespolicy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 20. Contact
 21. Indien u nog nadere informatie willen of vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens en/of ons privacy- en cookiespolicy, dan kunt u contact met ons opnemen via: info@kozijnen-centrum24.nl. Onze helpdesk helpt u dan verder.

  Kozijnen-centrum24
  Trawlerkade 90, 1976CC IJmuiden
  KvK-nummer 57306958