HERROEPINGSRECHT KOZIJNEN-CENTRUM24

U heeft de mogelijkheid om af te zien van uw online bestelling en de producten na ontvangst weer retour te sturen, mits de producten NIET op maat voor u zijn gemaakt. Veel van onze producten worden speciaal voor u op maat gemaakt. Voor deze producten vervalt het herroepingsrecht conform de wet Verkopen op Afstand.

Voor bestelde producten die NIET voor u op maat gemaakt zijn, geldt een bedenktijd van 14 dagen na ontvangst van uw bestelling. Nadat u aan ons heeft medegedeeld van de aankoop af te willen zien, heeft u nog 14 dagen om de producten daadwerkelijk terug te sturen. De producten dienen in originele staat te worden geretourneerd naar onderstaand adres:

Kozijnen-Centrum24
Trawlerkade 90
1976 CC IJmuiden

Belangrijk is dat u bij uw retour het bijgevoegde herroepingsformulier toevoegt. U kunt ook gebruik maken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik maken van dit formulier is echter niet verplicht. De verzendkosten voor het retour sturen, worden overigens niet vergoed.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief standaard leveringskosten voor de heenzending, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u nadrukkelijk anderszins heeft gestemd. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerste is. Als het product beschadigd wordt geretourneerd, kan hiervoor een schadecompensatie in rekening worden gebracht. Bij ernstige beschadiging kan deze schadecompensatie oplopen tot 100% van het aankoopbedrag.

Ook voor de door ons aangeboden diensten geldt het herroepingsrecht. In het geval van diensten verstrijkt de herroepingstermijn 14 kalenderdagen na de dag waarop u de dienst heeft gekocht. Voor terugbetaling geldt hetzelfde als hiervoor aangegeven voor het herroepingsrecht bij producten. Indien de dienst binnen 14 kalenderdagen volledig is uitgevoerd erken ik dat ik mijn recht verlies om de dienst te herroepen. Voor onze diensten die binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen volledig zijn uitgevoerd geldt dat deze zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht. Deze uitzondering geldt alleen indien de dienst van start is gegaan met uitdrukkelijke instemming van de consument die hierbij verklaard afstand te doen van zijn herroepingsrecht. U wordt hier in ons bestelproces ook op gewezen.